Onze doelstellingen:

Het karate open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek. Een vereniging te creëren waarin iedereen zijn gading vind.En niet te vergeten de diepere waarden van het mens-zijn te respecteren.
"Gijutsu yori shinjutsu" ----- " Eerst de geest,dan de techniek"

Dat omvat:

- Dat ook mensen die op recreatief vlak een complete sport willen beoefenen bij ons zich thuis voelen
- Een goede jeugdwerking, begeleid door gediplomeerde trainers.
- Dat degenen die op competitievlak zowel in kata als in kumite een volwaardige begeleiding krijgen op semiprofessioneel vlak.
- En voor de mensen die dieper willen ingaan op de studie van het karate, en realiteitsgezind willen werken ook een volwaardig pakket aangeboden krijgen.
- Er word met het inrichten van activiteiten aan team-building gedaan.

Dit alles word aangeboden aan prijs-kwaliteit vriendelijke prijzen
- Vooral jongeren hebben nood aan strakke lijnen en harde fysiek om tot volwaardige karateka’s te kunnen uitgroeien.
- Onze visie over karate is dat men het in het dagelijks leven moet kunnen toepassen.
- Hieronder moet men verstaan dat men een sterk karakter moet aanleren om de tegenslagen en de gevaren van het leven de baas te kunnen.
- Dit valt te vergelijken met de ups en downs in het gevechtssportwereldje waar men ook moet leren omgaan met winst en verlies (examens – wedstrijden).
- Dat men niet steeds de beste kan zijn moet je leren aanvaarden, maar als je inzet volledig is kan veel overwonnen worden en grenzen verbroken.
- Leren omgaan met je eigen vijanden (stress –angst –ontgoocheling) kunnen aan je leven een grote meerwaarde geven.
- Competitie wordt gepromoot, daar wij vinden dat het competitie-element binnen het karate onmisbaar is. Al wordt het door ons beschouwd als een onderdeel binnen het geheel, het is onmiskenbaar qua ervaring zowel voor de geest als voor de techniek van de sporttak.
- Alle elementen zoals hierboven beschreven (angst, -stress, -ontgoocheling) komen er optimaal aan bod. Deze ervaringen dragen bij aan je vorming als karateka en als mens. Zet steeds je deur open om te leren, zowel uit je winst als uit je verlies.

Never give up – never surrender