Wat zijn kata?

Kata kan het best omschreven worden als een 'ingebeeld gevecht'. Een kata is een stijlfiguur, een reeks bewegingen, waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een denkbeeldige tegenstander. Essentieel bij kata is de uitstraling en het inlevingsvermogen van de karateka.
De karateka moet niet alleen een reeks technieken uitvoeren, maar moet echt aan het vechten zijn.
Zonder inlevingsvermogen is er geen sprake van een kata, maar blijft er slechts een lege vorm over. Kata is ook het woordenboek van iedere karateka, wanneer deze overgaat naar een diepere studie van het realiteitsgezind gevecht.

Met andere woorden:
in de bunkai(uitleg van bewegingen of reeksen bewegingen) zal men vastsellen dat deze voor meerdere doeleinden beschikbaar zijn en niet zoals vooropgesteld door sommigen:" die beweging is die enige uitleg".
Bunkai van kata's is een "box of toys" waaruit men steeds kan putten gelijk in welke situatie men beland in een gevecht.
Elke kata begint en eindigt met de groet.
In de shotokan karate (= stijl die wij beoefenen) bestaan er 26 kata's en elke kata heeft een eigen naam en betekenis.

Er worden ook katawedstrijden georganiseerd, belangrijke sleutelfactoren hierbij zijn snelheid, kracht, flexibiliteit en ritme.

kata 

shotokan kissaki  vva vvawvl   wtka klein bloso risicovechtsportplatform