Kumite

Kumite, ook bekend als 'sparren', is een onderdeel van karate (en andere Japanse vechtsporten) waarin men met een partner traint of vecht.

Kumite wordt op verschillende niveaus uitgevoerd:

1) Het laagste niveau bestaat uit vijf onderdelen en wordt Gohon kumite genoemd. De karateka's zullen vijf verplaatsingen uitvoer en met een techniek. Elke techniek is een aanvalstechniek of een verdedigingstechniek die door een van beiden wordt uitgevoerd, de verdediging zal steeds eindigen met een tegenaanval. Deze methode zorgt ervoor dat de karateka afstand leert houden en maakt hem bekend met de gedachte aangevallen te worden.

2) De volgende stap is met drie onderdelen of Sanbon kumite genoemd . Deze methode kent hetzelfde patroon. Het is vooral bedoeld om de karateka's in staat te stellen meer technieken te doen oefenen in een kortere tijd .

3) De laatste fase van de sparringsoefeningen is het sparren met één onderdeel (Ippon kumite). Bij deze methode valt de ene karateka aan, die antwoordt met een bekende techniek. De nadruk ligt hier op snelheid en accuratesse. Beide karateka's kennen de voorgeschreven volgorde en er wordt geen onderling contact gemaakt, al worden de technieken uitgevoerd alsof dat wel zo is. Zo zijn ze in staat maximale snelheid en kracht te gebruiken.

4) Het laatste aspect van kumite is 'vrij sparren' ofwel jiyu kumite. Bij jiyu kumite probeert de ene karateka de andere aan te vallen om punten te scoren. Het biedt de karateka de kans zichzelf op de proef te stellen. Het is een goede manier om vaardigheden te verfijnen en het is tevens de methode die bij sport karate wordt gebruikt.

Volgende 5 aspecten zijn van groot belang bij het beoefenen van de kumite: -Timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … controle.

Bij het vrij sparren hebben we verschillende wedstrijdvormen. Bij asahi Poperinge worden volgende vormen getraind. Non-contact en Semi-Contact,

Non-contact: dit is de meeste traditionele vorm van kumite die wereldwijd voorkomt. Er zijn verschillende systemen, Ippon of sambon. Ippon = 1 volwaardig punt en sambon 3 volwaardige punten. Beide systemen worden wereldwijd gebruikt. Bij non-contact zijn volgende beschermingmiddelen verplicht: Mond, hand, kruis bescherming.

Semi-contact: is grotendeels ontstaan door de media en komt veel voor in Amerika. Doordat er veel kwetsuren ontstaan bij de andere vormen, hebben ze een systeem bedacht dat veiliger is.  Deze wedstrijdvorm wordt ook door Bloso ondersteund. Semi-contact heeft een 5 punten systeem, waardoor de kampers elkaar mogen raken op een beperkte aantal lichaamsdelen aan de voorzijde, nooit aan de achterkant. Omwille van de veiligheid is men verplicht mond-, hand-, voet-, en kruisbescherming te dragen.  Indien men dit wenst, mag er ook ook scheen- en hoofdbescherming aangetrokken worden.  Bij non-contact is dit niet het geval.

shotokan kissaki  vva vvawvl   wtka klein bloso risicovechtsportplatform