1.  De personen die wensen deel te nemen aan de trainingen dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunningsverzekering.
 Men moet ook in regel zijn met het lesgeld
 2.  Volgende zaken zijn voor iedere karateka verboden:
- deelnemen aan de trainingen onder invloed van drank
- kauwgom gebruiken tijdens de trainingen
- roken, ook voor de toeschouwers
- de lessen te storen door onverantwoord gedrag
- tegenspraak in die zin dat integriteit van de trainers of bestuursverantwoordelijken wordt aangetast.
- oorbellen, piercings en andere sieraden
 3.  Wanneer men de oefenvloer dient te verlaten om één of andere reden dan vraagt men eerst de toelating van de lesgever.
 Bij het betreden of het verlaten van de oefenvloer dient er op de voorgeschreven wijze gegroet te worden.
4.  Karate is op de eerste plaats een tuchtsport. Men komt op tijd en er wordt niet teveel gepraat tijdens de les.
 De beslissingen genomen door het bestuur gelden voor iedereen.
5.  Wanneer u zich gekwetst of bezeerd heeft tijdens de trainingen, dient u dit te melden tijdens of na de training.
 Dit met het oog op een eventuele aangifte aan de verzekering.
6.  Na de training wordt de kledij meegenomen naar huis, het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen.
 Waardevolle voorwerpen laat je liefst niet in de kleedkamers.
 Wanneer je tijdens de lessen de kleedkamer wenst te betreden dien je dit te melden aan de aanwezige trainer of aan de tafelverantwoordelijke.
7.  Zorg dat uw karate gi steeds proper is. Daarom minstens 2x per maand wassen.
8.  U gedraagt zich te allen tijde als een waardige karateka, ook op straat. De kennis die opgedaan wordt mag zeker niet misbruikt worden.
9.  Bij het niet naleven van dit reglement kunnen er maatregelen getroffen worden, gaande van wegzending uit de les (indien minderjarig,
 op de hoogte brengen van de ouders en vermelding van de reden) of definitieve schorsing uit de federatie VVA – Euro Budo
10.  De dojo is een seculiere plaats. Religieuze voorwerpen, kledij noch tradities horen er thuis.